/nase-vyrobky?search=true&keyword=
cs-CZ
Naše výrobky

Rychlý kontakt

REX, s.r.o.
Podnásepní 477/1h
602 00  Brno
Česká republika

Provozní doba:

Po-Pá 7:00-15:30

mimo pracovní dobu dle domluvy


Tel:   +420 723 161 196

Email: rexbrno@volny.cz

Naše FaceBook stránka Facebook

Oceli


_0x120 Oceli

Charakteristika materiálu

Odlitky pro strojírenství >> Oceli (úzký výběr nabízených materiálů)

 

 

       ČSN 42 2640 (ocel konstrukční)

 

 

Svařitelnost
Zaručená podmíněná (předehřev na 200°C). Po svaření se doporučuje žíhání na odstranění pnutí 600 - 650°C
Obrobitelnost
Velmi dobrá.
Použití
Ke všeobecnému použití, bez zvláštních nároků. Je vhodná na střední namáhané součásti a konstrukční prvky. Ocel není zušlechtitelná.

 

 

       ČSN 42 2650 (ocel konstrukční)

 

 

Svařitelnost
Zaručená podmíněná (předehřev na 250°C). Po svaření se doporučuje žíhání na odstranění pnutí 600 - 650°C
Obrobitelnost
Velmi dobrá.
Použití
Ke všeobecnému použití na odlitky namáhaných součástí, bez požadavku na tepelné zušlechťování. Též na součásti elektrických strojů.

 

       ČSN 42 2670 (ocel konstrukční)

 

 

Svařitelnost
Dobrá podmíněná - předehřev na 350°C. Po svaření musí být odlitky vyžíhány na odstranění pnutí 600 - 650°C, nebo znovu normalizační vyžíhány a popuštěny.
Obrobitelnost
Dobrá, při snížené řezné rychlosti.
Použití
K výběrovému použití na odlitky součástí s vyšší pevností, tvrdostí a tuhostí konstrukcí, kde současně nejsou požadovány vysoké hodnoty A, Z a KC. Ocel není určena pro tepelné zušlechťování.

 

       ČSN 42 2921 (ocel Mn, Austenitická)

 

 

Svařitelnost
Obtížná. Oceli nejsou způsobilé pro svařování - nesnáší místní ohřev. V  nevyhnutelném případě vyžadují předehřev na 350°C. Nanáší se jen krátké housenky s časovým odstupem pro vyrovnání teplot okolí svaru. Svarový kov obvykle nikdy nedosahuje vlastností svařovaných ocelí. Po svaření je nutné nové tepelné zpracování. Pro návary opotřebených součástí platí stejné zásady. Podle druhu návarového kovu není nebo je nutné nové tepelné zpracování. Všeobecně se svařování ani návary nedoporučují.
Obrobitelnost
Velmi obtížná. Nástroj vyvíjí velký tlak v místě řezu a tím způsobuje vysoké zpevnění a vy tvrzení povrchu. Vrtání otvorů není proveditelné. Vhodnější je broušení povrchů. Vzniká tím však místní ohřev a tvorba mikrotrhlinek. Broušení musí být prováděno s malým úběrem a chlazením. Doporučuje se odlitky zhotovit k  přímému použití, bez třískového obrábění.
Použití
Vyměnitelné části strojů vystavené abrazi, silnými rázy a tlaky, bez požadavku třískového obrábění, zejména strojů pro zemní práce. Čelisti drtičů a  granulátorů, kuželové a odstředivé drtiče v kamenolomech, desky ventilátorových mlýnů, kladiva a tlukadla rotačních drtičů a jejich roštnice, bandáže kol kolových mísičů, zuby rypadel, ostří radlic buldozerů apod. Oceli nejsou vhodné do prostředí klasické abraze, např. do úpraven rud za mokra, keramických úpraven surovin apod.

 

       ČSN 42 2709 (ocel Mn)

 

 

Svařitelnost
Zaručená podmíněná (předehřev na 250°C). Po svaření se doporučuje žíhání na odstranění pnutí 600 - 630°C
Obrobitelnost
Velmi dobrá ve stavu normalizovaném a popuštěném. Dobrá ve stavu zušlechtěném.
Použití
Na více namáhané součásti s vyšší houževnatostí, například housenkové články traktorů apod. Ocel má dobrou prokalitelnost a je způsobilá i pro povrchové kalení plamenem.

 

       ČSN 42 2906 (ocel Cr - Korozivzdorná )

 

 

Korozivzdornost
Ocel má zvýšenou odolnost proti účinkům vody a vodní páry, zředěné HNO3 a slabým organickým kyselinám. Lépe odolává korozi v zušlechtěném stavu, který z  výrobních důvodů nedodáváme.
Svařitelnost
Dobrá, podmíněná - předehřev na 250 - 400°C s případným dohříváním při svařování, dle rozsáhlosti svařování. Po svaření zajistit pomalé ochlazování. Následně je nutno odlitky vyžíhat při teplotě 700 - 720°C.
Obrobitelnost
Dobrá.
Použití
Na lopatky vodních turbín, armatury apod. Ocel je použitelná na různé součásti průmyslových pecí, jako závěsy tvárnic vyzdívek atd., kde dobře odolává nauhličujícím spalinám s obsahem elementární síry do teplot 600°C, při vyšším obsahu C až do 700°C. Je použitelná i na výrobu sklářských forem.

 


Oceli

Líbí se vám naše výrobky? Objednejte si je pomocí formuláře.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

×

TOP