/nase-vyrobky?search=true&keyword=
cs-CZ
Naše výrobky

Rychlý kontakt

REX, s.r.o.
Podnásepní 477/1h
602 00  Brno
Česká republika

Provozní doba:

Po-Pá 7:00-15:30

mimo pracovní dobu dle domluvy


Tel:   +420 723 161 196

Email: rexbrno@volny.cz

Naše FaceBook stránka Facebook

Časopis pro města a obce, červenec 2015

 

Litina v obcích a městech

Městský mobiliář tvoří významnou součást příjemného života v obci.

 

Hlavním cílem využití mobiliáře by mělo být zpříjemnění každodenního života občanů měst a obcí. Při pohybu v obci potřebuje občan pohodlí a komfort. Při čekání na dopravní prostředek by měl mít možnost odložit si tašku, popřípadě se posadit a zkrátit si čas přečtením novin. Určitě bude rád, pokud se bude moci schovat před deštěm. Často bude potřebovat odhodit papír od občerstvení.

PARKY A NÁMĚSTÍ

Také v parcích a na náměstích je potřebné umožnit lidem odpočinek na lavičce a zbavit se drobných odpadků. V těchto prostorách je navíc důležité zajistit bezpečnost, tedy dobré osvětlení, ochranu před pádem z vyvýšených ploch a zabránění před vstupem na komunikaci zábradlím či zahrazovacími sloupky. Ochrannými prvky (sloupky) se taktéž zabraňuje parkování automobilů v místech, kde to není vhodné.

img1

V řadě českých parků a náměstí se stává dobrým zvykem umožnit návštěvníkům přístup k tekoucí pitné vodě. Pohled na vodní prvek je osvěžující. V posledním období také roste poptávka po květinové výzdobě na náměstích.

Vkusné a praktické jsou plechové nádoby obložené dřevem, zapomenout ovšem nesmíme na možnost manipulace s nimi pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku. Manipulaci umožňuje speciální kovový podstavec. Kořeny stromů na frekventovaných plochách je nutné chránit před kovovými rošty tak, aby půdou protékala voda a pronikal vzduch. Rošty brání nežádoucímu zhutnění půdy.

Do výčtu městského mobiliáře dále patří stojany na kola, nástěnky, informační tabule, směrovky, vitríny a plakátovací plochy.

Na frekventovanějších místech bychom neměli zapomenout na veřejné toalety. Výstavba a údržba sociálního zařízení není levná záležitost. Proto je nezbytné poměr nákladů na mobiliář a sociální zázemí sladit. Vybavení města drahým mobiliářem bez veřejných toalet zneguje celý projekt. Mobiliář je však možné pořídit i za takové náklady, že zbude dostatek zdrojů na sociální zařízení.

Šedá a tvárná litina

Litin je více druhů, ale pro účely městského mobiliáře je možno rozdělit litiny na dvě základní skupiny:

1.    Litiny s lupínkovým grafitem (šedá litina)

Díky dobré slévatelnosti se z nich dají vyrábět jakékoliv složité tvary dle přání zákazníka. Výhodou je nižší cena než u odlitků z litin s kuličkovým grafitem. Nevýhodou je nízká rázová houževnatost (křehkost), a tím vyšší náklady na balení finálních výrobků, a menší odolnost proti vandalským útokům. Jsou vhodné pro výrobu většiny mobiliářových prvků.

2.    Litiny s kuličkovým grafitem 

Doporučuje se využívat je pouze tam, kde hrozí mimořádné nebezpečí poškození výrobků vnější silou. Pevností se vyrovnají nelegovaným uhlíkovým ocelím a vzhledem k obsahu uhlíku se dobře odlévají. Cena je ve srovnání s odlitky ze šedé litiny o cca 15% vyšší. Jelikož jde v podstatě o nezničitelný materiál, využívá se stále častěji jako prevence před zničením mobiliáře vandaly a v dalších specifických případech, např. jako ochrana kořenových systémů stromů v místech nebezpečí vjezdů kamionů. V západní Evropě již také existují normy předepisující využití tvárné litiny u litých sloupů veřejného osvětlení u dopravních tras. Cílem je zabezpečit ochranu osob v dopravních prostředcích při případné havárii a střetu automobilu se sloupem.

 

PŘEDNOSTI LITINY

První mobiliářové prvky se odlévaly v Egyptě z bronzu již mnoho staletí př. n. l. V Číně se dodnes zachovaly prvky odlévané ve 4. st. př. n. l. V Evropě se začala v souvislosti s rozvojem tavení železa používat litina ve 14. století v Anglii. Anglický mobiliář ve městech je dnes pastvou pro oči. U nás se litinovými výrobky mohli pochlubit zejména slévači z Blanska, okolí Frýdlantu nad Ostravicí a Komárova.

S postupem rozvoje výroby oceli a snižováním nákladů na její výrobu se konkurenceschopnost litinových prvků snížila. Litina byla zejména u nosných prvků nahrazena ocelí. V posledním období se rozšiřuje výroba prvků z litých hliníkových slitin.

V západních zemích jsou náklady na litinové výrobky vysoké, a proto zde vítězí mobiliář svařovaný z ocelových konstrukcí vypalovaných laserem. Nebo v případě potřeby nakupují litinové prvky v ČR.

img2

Je ale nelogické a často nezákonné, aby na českém trhu, kde nabídka levného kvalitního litinového mobiliáře z domácí výroby zůstává stále značně široká, vítězily ve veřejných soutěžích drahé produkty ze západních zemí.

Ve prospěch svařovaných konstrukcí není možné argumentovat vyšší materiálovou kvalitou, neboť životnost litiny převyšuje ocel (včetně zinkované) v několika řádech. Důkazem je existence litinových dílů litých v Číně před dvěma tisíci lety. Ocel postupem času zničí koroze. I pozinkované části je mnohdy nezbytné vyměnit či repasovat ještě v témž volebním období, kdy došlo k jejich instalaci.

img3

Lavičky se dřevem versus celokovové

Obliba celokovových laviček u architektů a investorů je dána pravděpodobně stabilitou kvality kovu proti snižování kvality povrchu dřeva, jehož povrch je nutné pravidelně a často udržovat. Problém u celokovových laviček nastává v souvislosti s nestálou teplotou v našich zeměpisných šířkách. V létě jsme na povrchu lavičky naměřili i přes 50 stupňů Celsia a prohřátý kov v celém objemu dokáže velmi nepříjemně působit na odhalenou část nohou. V chladném ročním období odvádí kov velice rychle teplo a sedícího člověka nepříjemně ochlazuje. Jednou jsme se, i přes naše upozornění investorovi a architektovi na tyto problémy, dostali do mimosoudního sporu s ženou, že jsme jí způsobili zánět močového měchýře.

Nejproblematičtější při rozhodování o provedení laviček, ale i jiných mobiliářů je kvalita dřeva. V úvahu se musí brát jeho celková životnost, náklady na pořízení a na údržbu, odolnost proti plísním, škůdcům a UV záření, způsob povrchové úpravy, černání dubu a jeho nemožnost spojení s železnými prvky, praskání a deformace tvrdých dřev, nutnost míry sušení jednotlivých typů dřeva, náklady na uskladnění zásob a spoustu dalších faktorů.   

Mezi hlavní přednosti litinového mobiliáře patří odolnost, stabilita (robustnost), tvarová rozmanitost a v posledním období především i odolnost proti vandalizmu. Nezanedbatelná je také skutečnost, že proti neželezným kovům má litina ve sběrnách surovin mnohem nižší výkupní cenu a ve srovnání s ocelí je velmi těžká, takže se mnohem hůř odcizuje.

Překvapující jdou situace na trhu mobiliáře, kdy se zakoupí drahý hliníkový výrobek ze západní Evropy a postupně po odcizení jednotlivých dílů jsou chybějící části nahrazovány českými litinovými odlitky.

Zdeněk Král, REX, s.r.o.

×

TOP